Express

[:cs]Vždy dodržujeme smluvené přepravní lhůty[:en]We always meet agreed time-schedules.[:de]Wir treffen immer vereinbarte Zeitpläne.[:]

[:cs]Kdekoliv[:en]Anywhere[:de]Irgendwo[:]

[:cs]Vaši zásilku přepravíme kamkoliv v rámci zemí EU[:en]We provide shippment of your goods anywhere within the EU.[:de]Wir liefern Ihre Waren überall innerhalb der EU.[:]